εκεί

(μερικά επιπλάκια αφήσαμε κι εδώ όμως)

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

 

όχι

 

 

 

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

fade out..

 

 

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

 

 

δίχως φως στους δρόμους…

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

expansion pack…

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

let me be your teddy-bear…

 

 

 

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

take the first train (άμα το βρεις σφύρα μου)…

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

έτσι κι αλλιώς ολοι θα πτωχεύσουμε

 

 

 

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

εντελώς παραμύθι

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »

 

 

 

 

concert hall

 

 

Comments Ουδέν σχόλιο »